Gradație de merit 2022

Notă privind acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 20220

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADAȚIEI DE MERIT

Ponderea gradațiilor de merit - sesiunea 2022

FIȘE DE (AUTO) EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT:
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL:

FIȘE DE (AUTO) EVALUARE PENTRU Personal Didactic de Conducere, Îndrumare și Control

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE::

Personal Didactic de Predare - CJRAE

Personal Didactic de Predare - PROFESOR VOCAȚIONAL SPORTIV

Personal Didactic de Predare - EDUCAȚIE TIMPURIE

Personal Didactic de Predare - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Personal Didactic de Predare - MAIȘTRI INSTRUCTORI

Personal Didactic de Predare - PALATUL COPIILOR

Personal Didactic de Predare - PROFESOR

Personal Didactic de Predare - ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Personal Didactic de Predare - VOCAȚIONAL (de arte)

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:

Personal Didactic Auxiliar - ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Personal Didactic Auxiliar - ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

Personal Didactic Auxiliar - BIBLIOTECAR

Personal Didactic Auxiliar - INFORMATICIAN, ANALIST PROGRAMATOR

Personal Didactic Auxiliar - PEDAGOG ȘCOLAR

Personal Didactic Auxiliar - SECRETAR ȘEF / SECRETAR


Declarație pe propria răspundere - cf. Anexa nr. 4 la metodologie

Cerere de înscriere pentru personalul didactic și didactic auxiliar

Procedura operațională privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar