Concursul interjudeţean de matematică "Micul Arhimede"
Ediţia a XII-a / 7 decembrie 2013

În această secţiune puteţi accesa invitaţia de participare la ediţia a XII-a a concursului interjudeţean de matematică şi regulamentul de organizare şi desfaşurare.

Pentru ediţia a XII-a a Concursului interjudeţean de matematică "Micul Arhimede", 7 decembrie 2013, aici puteţi găsi:
-repartizarea pe săli a elevilor
-subiectele şi baremele de corectare
-rezultate

-->

Sesiunea naţională de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice "Matematica - între tradiţie si inovaţie" Ediţia a XII-a /7 decembrie 2013

În această secţiune puteţi accesa invitaţia de participare la ediţia a XII-a a sesiunii de referate şi comunicări şi regulamentul de organizare şi desfaşurare.