Şcoala Nr.29 "Nicolae Romanescu" promovează un demers educaţional de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învaţare şi promovează valorile europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. O gamă largă de activităţi extraşcolare şi extracurriculare vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice copilului dumneavoastră şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să traiască intr-o lume modernă şi polivalentă. Noi avem grijă de elevii noştri, suntem alături de părinţii lor şi credem că "Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură"Ultimele ştiridownload news

  • 1 – Şcoala Nicolae Romanescu (sediul A)

  • 2 – Şcoala Nicolae Romanescu (Sediul B)

  • 3 – Gradinita nr.11 (structura)

  • 4 – Sala de clasa (Sediul A)

  • 5 – Sala de clasa (Sediul B)

  • 6 – Laboratorul de fizica-chimie (Sediul A)

  • 7 – Sala de sport/festivitati (Sediul A)

  • 8 – Laborator AeL (SediulB)