Clasele a III-a

Desene pe asfalt — 1 iunie.

Clasa a III-a este perioada ce vine să completeze corolarul noţiunilor şi deprinderilor pe care elevii le-au dobândit până acum. în clasa a III-a curriculumul se îmbogăţeşte cu noi materii, paleta concursurilor şcolare se diversifică, apar noi activităţi cultural-educative cu tematică extraşcolară la care copiii noştri participă cu interes şi entuziasm. Relaţia cu familia devine tot mai stabilă, începe foarte mult să funcţioneze deschiderea spre comunitate şi spre nou.

Profesori

Furnică MihaelaŞef comisie
Clasa a III-a C

Bouleanu MiaClasa a III-a A

Iancu VergicaClasa a III-a B

Aranghel GabrielaClasa a III-a D