Comisia metodică
a profesorilor diriginţi

Desene pe asfalt — 1 iunie.

---------

---------

Profesori

Lazarescu EmanuelaŞef comisia
profesorilor diriginti
clasa a VIII-a B

Cazacu Sidoniaclasa a V-a A

Chirca Mirelaclasa a V-a B

Cotelin Constantaclasa a V-a C

Ionescu Biancaclasa a V-a D

Chiripus Traudiaclasa a VI-a A

Ostroveanu Catalinclasa a VI-a B

Deaconu Danielaclasa a VI-a C

Calin Ionelaclasa a VI-a D

Boldisor Vioricaclasa a VII-a A

Buzatu Aureliaclasa a VII-a B

Tutuleasa Eugenclasa a VII-a C

Petrica Aureliaclasa a VII-a D

Udrica Valentinaclasa a VII-a E

Popescu Sebastianclasa a VIII-a A

Cazacu Constantinclasa a VIII-a C

Stoiculescu Melaniaclasa a VIII-a D