Viziunea

Conducerea şi profesorii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” urmăresc stimularea dezvoltării la fiecare elev a opt abilităţi:

 • Lingvistice
 • Cuvintele şi limba, scrisul şi vorbitul, menţinerea, interpretarea, explicarea ideilor şi informaţiilor prin intermediul limbajului, în ţelegerea relaţiei dintre comunicare şi sens;
 • Logice
 • Gândirea logică, detectarea modelelor, raţionamentul ştiinţific şi deducerea, analizarea problemelor, efectuarea calculelelor matematice, înţelegerea relaţiei dintre cauză Şi efect.
 • Culturale
 • Capacitate artistică, sensibilitate de apreciere şi de utilizare a sunetului şi imaginii; aprecierea muzicii şi artei.
 • Fizice
 • Controlul mişcărilor corpului, dexteritate manuală, agilitate fizică şi echilibru, coordonarea ochi şi corp.
 • Spirituale
 • Gradul de conştientizare şi de apreciere a locului cuiva în lume; gândire şi de conştientizare dincolo de materialism şi sine.
 • Morale
 • Gradul de conştientizare, de responsabilitate personală, de bine şi rău, de direcţie evident greşită, deschidere şi onestitate cu cei din jur; având principii ferme şi respectarea lor.
 • Personale
 • Conştientizare, autocunoaştere, obiectivitate personală; cunoaşterea propriilor necesităţi şi dorinţa de schimbare.
 • Sociale
 • Percepţia trăirilor altor oameni; capacitatea de a relaţiona cu alţii.